E-DemLab News

Меморандум у сфері електронної демократії

03.01.2017
16:39

26 грудня 2016 року було підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво у впровадженні електронної демократії між Державним агентством з питань електронного урядування та громадськими організаціями.

Метою Меморандуму є розбудова в Україні електронної демократії, підвищення участі громадськості в прийнятті державних рішень, здійснення впливу на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань регіонального та місцевого значення, посилення прозорості та підзвітності органів влади.

Для реалізації мети робоча група з е-демократії розробляє Концепцію розвитку електронної демократії та План заходів зі втілення Концепції розвитку електронної демократії.

 

 

Меморандум у сфері електронної демократії
To offer a publication
Select the file
Education